Tài nguyên dạy học

XEM TRUYỀN HÌNH

ĐỌC BÁO

VIOLET các tỉnh

div>

LIÊN KẾT

Zing mp3">

ĐỒNG HỒ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

http://d.violet.vn/uploads/thumbnails/616/thumbnails2/10x15.jpg.jpg

TRĂM NĂM TRÔNG NGƯỜI

6821426

Photo
Họ và tên Hoàng Quốc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Nhân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 3960 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Cao Nhân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Nhân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 162 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Quyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Nhân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 258863 (xem chi tiết)

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.